กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครบรรจุ75อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 19-23ส.ค.62

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา

 1. นายช่างเครื่องกล 14 อัตรา ปฏิบัติงานระยอง, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี, พังงา, ภูเก็ต
  – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง)
  – ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา หรือเคยมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 2. นายท้ายเรือ 8 อัตรา ปฏิบัติงานระยอง, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, ชุมพร, ปัตตานี, ภูเก็ต
  – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)
  – ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา หรือเคยมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 3. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
 4. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์
 5. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ปวส.ช่างก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม
 6. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ปฏิบัติงานระยอง, ภูเก็ต ปวส.ทางสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
 7. นายช่างรังวัด 1 อัตรา ปฏิบัติงานชลบุรี ปวส.โยธา สำรวจ การก่อสร้าง
 8. กะลาสี 1 อัตรา ปฏิบัติงานภูเก็ต วุฒิ ม.3/ม.6
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., ระยอง, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี ปวส.การบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 10. เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., ระยอง, ปัตตานี, ภูเก็ต, ตรัง ปวส.พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 11. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม ปวส.ทุกสาขา
 12. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา ปฏิบัติงานสงขลา, ปัตตานี, ตรัง วุฒิ ม.3/ม.6 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 13. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานสงขลา วุฒิ ม.3/ม.6
 14. พนักงานประมงพื้นฐาน 3 อัตรา ปฏิบัติงานระยอง, สมุทรสาคร, ภูเก็ต วุฒิ ม.3/ม.6 เคยปฏิบัติงานด้านการประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 15. สหโภชน์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสงขลา วุฒิ ม.3/ม.6 เคยปฏิบัติงานด้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 16. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ระยอง ป.ตรีทุกสาขา 
 17. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีทุกสาขา
 18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต
 19. นักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีทางวนศาสตร์ 
 20. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีทุกสาขา
 21. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีทางบริหารธุรกิจ บัญชี การบริหารการจัดการ การตลาด
 22. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 23. นิติกร 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 24. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต คุณวุฒิ ป.ตรี สัตวแพทยศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ภายในวันที่ 19-23ส.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ