รับบุคคลภายนอก145อัตรา! สอบบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี 22ส.ค.-11ก.ย.62


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ป.ตรี สอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สว. สังกัดต่าง ๆ 145 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ภายในวันที่ 22ส.ค.-11ก.ย.62

คุณสมบัติพื้นฐาน

  • ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
  • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

  • วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง) จำนวน 100 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่บริการการศึกษา)สังกัดกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 5 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตส.) จำนวน 20 อัตรา
  • ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี) สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จำนวน 20 อัตรา
  • (รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเว็บไซต์ของกองการสอบ www.policeadmission.org อีกครั้ง)

ขอบคุณข่าวจาก nine100, กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ