โยกย้าย “ข้าราชการ มท.” 31ตำแหน่งสำคัญ “ผู้ว่าฯหมูป่า” ลงตำแหน่ง “ผู้ว่าฯลำปาง”

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย

 • 1.นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง
 • 2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
 • 3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
 • 5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • 6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์
 • 7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็น ผวจ.เชียงใหม่
 • 8.ว่าที่ร.ต.พิเซียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.ตราด
 • 9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็น ผวจ.ตาก
 • 10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา เป็นผวจ.นครศรีธรรมราช
 • 11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผวจ.นนทบุรี
 • 12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.บึงกาฬ
 • 13.นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เป็น ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
 • 14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.พะเยา
 • 15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.พังงา
 • 16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผวจ.พิจิตร
 • 17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.แพร่
 • 18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน
 • 19.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.ยโสธร
 • 20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.ลำปาง
 • 21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.ลำพูน
 • 22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นผวจ.ศรีสะเกษ
 • 23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.สกลนคร
 • 24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล เป็น ผวจ.สงขลา
 • 25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.สตูล
 • 26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผวจ.สมุทรสงคราม
 • 27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร
 • 28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.สระแก้ว
 • 29.นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผวจ.สุรินทร์
 • 30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผวจ.อำนาจเจริญ
 • 31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผวจ.บึงกาฬ เป็น ผวจ.อุดรธานี
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ