กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนกลาง

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 
 3. เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 
 4. นักวิชาการขนส่ง 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
 5. วิศวกร (ด้านตรวจแบบเรือ) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมต่อเรือ ทางเครื่องกลเรือ ทางเครื่องกล
 6. วิศวกร 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

ส่วนภูมิภาค

 1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 1 อัตรา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
 2. นิติกร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)) 
 3. เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) 1 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 4. นิติกร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)) 
 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) 2 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)) 
 6. เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) 1 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)) 
 7. เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) 2 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)) 

สมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com ภายในวันที่ 15-28 ส.ค.62 

                                   

Advertisement

                                   

 
แบ่งปัน
กรมเจ้าท่า ป.ตรี ป.ตรีทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาตรีทุกสาขา ปวส. สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 26-30ส.ค.62
รพ.นพรัตนราชธานี รับสมัครบรรจุ19อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-4ก.ย.62
(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครหัวหน้าสารสนเทศฯ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-4ก.ย.62
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบรรจุ23อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-23ก.ย.62
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.โท บัดนี้-27ส.ค.62