หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานบริหารงานช่าง ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน20,090-23,440 บัดนี้-16ส.ค.62


หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง) ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร์, หรือ ป.โท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง และงานบริหารงานอาคารนอกสถานที่ มีประสบการณ์หรือเคยผ่านการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน และการควบคุมระบบภายในอาคาร (แสดงหลักฐานประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Microsoft Office มีความรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ TOEIC, IELTS หรืออื่น ๆ อายุไม่เกิน 2 ปี สมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-recruitment บัดนี้-16ส.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ