ชาวนครปฐมเฮ! กรมท่าอากาศยานเตรียมสร้าง “สนามบินนครปฐม” พิกัด “บางเลน-นครชัยศรี”

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน  (ทย.) ด้านมาตรฐาน ในฐานะผู้ดูแลโครงการสนามบินนครปฐม เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสนามบินนครปฐมว่า ทย.ได้เลือกพื้นที่สำหรับโครงการสร้างสนามบินนครปฐมแล้ว คือ บริเวณ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมีพื้นที่กว้าง 1 กม. ยาว 5 กม. หรือ 5 ตร.กม. คิดเป็นประมาณ 3,500 ไร่ โดยผลการสำรวจเอกชนที่ปรึกษาเบื้องต้น ระบุว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีที่ดินประมาณ 400 แปลง จากเจ้าของโฉนดประมาณ 200 ราย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนออกแบบรายละเอียด และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และหาทางลดผลกระทบลงให้ได้มากที่สุด ส่วนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่งเอกชนที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ ยังไม่ได้กำหนดเวลา


ส่วนเรื่องผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการนั้น นายจรุณ กล่าวว่า ทุกโครงการย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นอยู่แล้ว ต้องศึกษาให้ดีและหาทางลดผลกระทบให้มากที่สุด อีกทั้งต้องส่งรายงานการศึกษาให้ทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เห็นชอบตามกฎหมาย รวมถึงเสนอเรื่องต่อไปยังกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย

เมื่อถามถึงกรณีการคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ นายจรุณ กล่าวว่า ได้ทราบจากรายงานข่าวแล้ว ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนที่จังหวัด ไม่ได้ร้องเรียนมาที่ ทย. โดยตรง ทั้งนี้ ได้ให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่พูดคุยสอบถามและให้ข้อมูลกับชุมชน โดยใช้ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ว่าโครงการใดต้องมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ก็ต้องรับฟังและหาทางออกร่วมกัน นำผลการศึกษาและข้อเท็จจริงมาคุยกัน ในส่วนพื้นที่โครงการก่อสร้าง การทำ EIA ต้องดูให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ทั้งหมดอย่างละเอียดเท่าไร เป็นของใครบ้าง จำนวนกี่ราย

“สำหรับการลงทุนจะใช้รูปแบบรัฐลงทุนเองทั้งหมดหรือเอกชนร่วมลงทุนบางส่วน ต้องรอผลศึกษารายละเอียดก่อน ไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ลานจอด อาคาร ฯลฯ ส่วนไหนใครจะลงทุน ซึ่งในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2562 จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Project Sounding) ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัด เอกชนที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ” รองอธิบดี ทย.ระบุ 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน มิ.ย. 2562 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอให้ช่วยตรวจสอบกรณีเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการท่าอากาศยานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของ ทย. วงเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการสร้างในพื้นที่บริเวณ ต.บางพระ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี ซึ่งหากมีการสร้างสนามบินขึ้นบริเวณนี้จริง เกรงว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ จะได้รับผลกระทบมลพิษที่เกิดจากเสียงและของเสียต่างๆ อีกทั้งที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสนามบินดังกล่าวว่า หากมีการก่อสร้างแล้ว ประชาชนจะได้รับผลอะไร และหากมีปัญหาผลกระทบต่างๆ เกิดขึ้น จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้าง โดยพื้นที่ทางเลือกในการก่อสร้างสนามบินมีจำนวน 7 ทางเลือก 

ข่าวจาก สำนักข่าวอิศรา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ