สำนักงาน ก.พ. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในโครงการ “1อำเภอ1ทุน” บรรจุเป็นข้าราชการ 8-29ส.ค.62สำนักงาน ก.พ. รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ “1 อำเภอ 1 ทุน” เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลารับทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 8-29 ส.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ