กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักการทูต ป.ตรี/ป.โททุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 50อัตรา5ส.ค.-3ก.ย.62

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 50 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก 

รายละเอียดการสอบโดยย่อ

  1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) แบ่งเป็น 2 วิชา คือ 
    1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน 
    1.2 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  2. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน แบ่งเป็น 
    2.1 วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ 120 คะแนน 
    2.2 วิชาความรู้สำกรับนักการทูต 80 คะแนน 

สมัครทางเว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5ส.ค.-3ก.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ