การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน1,330อัตรา รองรับเปิดรถไฟทางคู่

บอร์ดรฟท.ไฟเขียว รับพนักงานเพิ่ม 1,330 อัตรา รองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่-การจัดตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง ยันไม่ทำให้งบบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะลดค่าทำงานล่วงเวลา

(15 ก.ค.62) นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด) มีมติอนุมัติการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานในปี 2562 จำนวนอัตรา 1,330 คน หรือเท่าที่จำเป็น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่เห็นชอบให้ รฟท. รับพนักงานใหม่ในปีแรกภายในกรอบไม่เกิน 1,904 อัตรา

ขณะเดียวกัน รฟท.ได้จัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรในระยะ 10 ปี (2562-2571) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมถึงการจัดตั้งบริษัทลูกด้านเดินรถ บริษัทลูกซ่อมบำรุงรถจักรล้อเลื่อน และบริษัทลูกซ่อมบำรุงทาง โดยจะเสนอแผนดังกล่าวให้ครม.พิจารณาต่อไป

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ รฟท. กล่าวว่า พนักงานรฟท.ที่จะสรรหาเข้ามาใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานด้านปฏิบัติการฝ่ายเดินรถและช่างกล โดยจะมีการเปิดสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ปัจจุบันรฟท.มีพนักงานประมาณ 10,000 คน เป็นกลุ่มลูกจ้างประมาณ 4,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและค่าโอทีพนักงานอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท/ปี ในขณะที่การเปิดรับพนักงานใหม่ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากจะมีการลดการทำงานล่วงเวลาและวันหยุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 30% ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่อปี อีกทั้งจะทำให้พนักงานไม่เหนื่อยล้าในการทำงานมากเกินไป

ข่าวจาก TNNThailand

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ