รพ.จุฬาฯ เปิดรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนแต่ด้อยโอกาส650ราย ผ่าตัดรักษาฟรี!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดงานแถลงข่าวการจัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะแพทย์กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการต่างๆ มี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รุจนา อุทัยวรรณ์ (ลูกตาล AF2) เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 22 โครงการ ได้แก่

กลุ่มโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ

 1. โครงการรักษาผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยการใส่สายสวนผ่านหลอดเลือด (Mechanical Thrombectomy)
 2. โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบผ่านท่อ Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

กลุ่มโครงการแก้ไขความพิการ

 1. โครงการผ่าตัดแก้ไขจอตา กระจกตา และเบ้าตา
 2. โครงการผ่าตัดฝังเครื่องช่วยฟังชนิดฝังกระดูกสำหรับผู้ป่วยซับซ้อน
 3. โครงการผ่าตัดฟันคุด

กลุ่มโครงการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่

 1. โครงการเซลล์บําบัดด้วยเซลล์นักฆ่าเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่รักษายาก
 2. โครงการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด

กลุ่มโครงการรักษาโรคเรื้อรังและปลูกถ่ายอวัยวะ

 1. โครงการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นและฝังช่องทางให้ยาไขสันหลังเพื่อรักษาภาวะปวดเรื้อรัง
 2. โครงการศูนย์บริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 3. โครงการปลูกถ่ายไต

โครงการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

 1. โครงการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
 2. โครงการบริการตรวจพันธุกรรมในผู้ป่วยพาร์กินสัน

กลุ่มโครงการผ่าตัดขั้นสูง 10 กลุ่มโรค

 1. โครงการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพองด้วยขดลวดค้ำยัน (EVAR)
 2. โครงการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์
 3. โครงการผ่าตัดมะเร็งกระดูกด้วยข้อโลหะเทียมชนิดพิเศษ
 4. โครงการผ่าตัดสร้างนิ้วหัวแม่มือให้ผู้พิการแต่กำเนิด
 5. โครงการผ่าตัดเด็กกระดูกสันหลังคดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี
 6. โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ
 7. โครงการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ผู้สูงอายุ
 8. โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทแบบเจาะรูแผลเล็กให้ผู้สูงอายุ
 9. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าเทียมให้ผู้ป่วยข้อเท้าเสื่อม
 10. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม

ทั้งนี้ โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง จะเป็นช่องทางพิเศษให้แก่ผู้ป่วยและผู้ป่วยโรคซับซ้อน ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงเป็นกรณีพิเศษ และเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้ป่วยตามโครงการจำนวน 500 ราย และโครงการผ่าตัดขั้นสูง 10 กลุ่มโรค จำนวน 150 ราย

ข่าวจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ