คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครพยาบาล ผู้ปฏิบัติการเงินฯ(ปวส.)และผู้ปฏิบัติงานช่าง(ปวส.) บัดนี้-24ก.ค.62

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งพยาบาล 
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29544
   
 2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) 
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29545
   
 3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ
  https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29546

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225,11220

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ