เผยที่มา คนนี้นี่เองคิดคำขวัญรามคำแหง ‘เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง’

13 กรกฏาคม 2562 เป็นที่ฮือฮาในหมู่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน”ลูกพ่อขุน”ขึ้นทันที เมื่อเพจเฟชบุ๊ก “จิตสาธารณะรามคำแหง” ซึ่งเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มร.) ได้โพสต์ที่มาของคำขวัญ “#เปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทาง” คำที่นศ.รามคำแหงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่หลายคนยังไม่เคยได้รู้จัก แหล่งที่มา ของคำๆนี้ว่าใครเป็นคนคิดกัน โดยมีเนื้อหารระบุว่า


เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2527 ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในการประกาศผลการตัดสิน การประกวดคำขวัญของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด

การประกวดคำขวัญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจของชาวรามคำแหง และให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจะนำคำขวัญอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

การประกวดคำขวัญครั้งนี้มีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 11,703 คำขวัญ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินคำขวัญได้ใช้ระยะเวลาในการประชุมพิจารณาถึง 3 ครั้ง จึงตัดสินผลการประกวดคำขวัญในที่สุด

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินคำขวัญ ประกอบด้วย

  • อาจารย์วิลาศ มณีวัต ประธานกรรมการพิจารณา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีระสัย กรรมการ
  • อาจารย์เจริญ วรรธนะสิน กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพพร ดำรงศิริ กรรมการ
  • รองศาสตราจารย์สมพันธุ์ เลขะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” ของนางสาวนงเยาว์ อาจผักปัง นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คำขวัญ “รามคำแหงให้โอกาสสร้างตัว สร้างชาติ รับใช้ปวงชน” ของนายประทีป วาทิกทินกร ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่

  1. คำขวัญ “รามคำแหง ชุมทางแห่งปัญญา ตลาดวิชาเพื่อมวลชน” ของนายอาทิตย์ วุฒิคะโร
  2. คำขวัญ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างคนไปสร้างชาติ” ของนายสุบิน อินน้อย
  3. คำขวัญ “ตลาดชีวิต คือการศึกษา ตลาดวิชาคือรามคำแหง” ของนายปรีชา สำเร็จศิลป์
  4. คำขวัญ “รามคำแหงสร้างคนให้ฉลาด สร้างชาติให้เจริญ” ของนายทองจันทร์ พิมพา

สำหรับรางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

คำขวัญที่ชนะเลิศในครั้งนี้ เปรียบเทียบการให้โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่นเดียวกับแสงของเปลวเทียนที่ส่องสว่างในความมืด #จดหมายเหตุรามคำแหง

ข้อมูลจาก : จิตสาธารณะรามคำแหง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ