สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-2ส.ค.62

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดกองโยธาธิการ 22 อัตรา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-2ส.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2241-3275 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ