โอกาสดีของน้องม.6! กสศ.เตรียมรับสมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รับ นร.จบม.6 เริ่มปีการศึกษา2563 จบแล้วบรรจุทันที!


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะเปิดรับสมัครโครงการครูรักษ์ถิ่น โดยมีรายละเอียดดังโปสเตอร์ด้านล่างนี้ ผู้สนใจสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-619-1810, 02-619-1612 หรือทางเว็บไซต์ www.eef.or.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ