สภาไม่รับญัตติ “สอบสรรหา ส.ว.” เป็นอำนาจของ คสช. ชี้ตรวจสอบไม่ได้!

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ตรวจสอบกระบวนการสรรหา ส.ว.ว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบกลั่นกรองเรื่องการยื่นญัตติ และตั้งกระทู้ต่างๆ ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ไปกลั่นกรองญัตติดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว


ได้ข้อสรุปว่า ไม่สามารถตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบกระบวนการสรรหา ส.ว. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ตามที่ฝ่ายค้านร้องขอมาได้ เพราะกระบวนการสรรหา ส.ว.เป็นอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจน

อีกทั้งยังอยู่นอกเหนืออำนาจที่สภาฯจะไปตรวจสอบได้ เพราะหน้าที่ของสภาฯ คือการตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐบาล แต่ คสช.ไม่ใช่รัฐบาล จึงไม่สามารถไปตรวจสอบได้

ยืนยันว่า ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยยึดตามข้อกฎหมายแล้ว พบว่าไม่สามารถทำได้ ไม่เกี่ยวกับการเกรงใจไม่กล้าตรวจสอบคสช. การทำงานของสภาฯจะเกรงใจใครไม่ได้ ต้องยึดตามกฎหมาย ซึ่งตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทราบแล้ว นายชวน แจ้งว่า ถ้ามีข้อกฎหมาย และข้อบังคับรองรับก็ให้ยึดตามเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่เสนอมา

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ