ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง คสช. สรรหา ส.ว. มิชอบ

วันที่ 25 มิ.ย. 62 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นไม่รับคำร้อง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ร้อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคล ซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง

โดยศาลเห็นว่ากรณีนี้ เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เพื่อสรรหาบุคคลไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่ใช่การกระทำทางปกครอง

อีกทั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้ คสช. และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงมีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ผู้ถูกร้องจึงถือเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


ดังนั้นการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสมาขิกวุฒิสภา จึงไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง และไม่ใช่ข้อพิพาทในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำร้องที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ภายหลังฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี หนึ่งในคณะผู้ร้อง กล่าวว่าวันนี้คดีได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องต่อเวทีโลกต่อไป ทั้ง องค์การสหประชาชาติ และสหภาพยุโรปในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่เห็นถึงความไม่เป็นธรรม เพราะประชาชนได้รับผลกระทบ และอยากให้ประชาชนได้เห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้คระกรรมการสรรหา ส.ว. ต้องมีความเป็นกลาง

ข่าวจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ