ป.ป.ช.ตอบ ส.ส.ใหม่ ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ต้องแสดงทรัพย์สิน!ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ตั้งคำถามเด็ด ยืมนาฬิกาเพื่อนต้องแสดงทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หรือไม่ วิทยากรตอบชัด ตามหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ต้องแสดง

นายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย ยกมือถามวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ช่วงหนึ่งในโครงการสัมมนา เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงาน และการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า หากเป็นคนที่มีเพื่อนมาก และมีโอกาสยืมของหรือยืมนาฬิกาเพื่อนมา จะต้องแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หรือไม่ ซึ่งวิทยากรให้คำตอบว่า อาจจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินที่มีมูลค่าตามมุมมองของตัวเอง แจ้งไปแล้วว่าทรัพย์สินที่ต้องแจ้งมีอะไรบ้าง หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ให้บุคคลอื่นครอบครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในทางกลับกันหากครอบครองทรัพย์สินแทนบุคคลอื่น เพื่อความบริสุทธิ์ใจอาจแสดงเป็นข้อเท็จจริง 

จากนั้น นายวิรัตน์ ถามต่ออีกว่า “อาจ” หรือว่า “ต้อง” เพราะความหมายต่างกัน ด้านวิทยากรตอบกลับว่า ทรัพย์สินในที่นี้ หมายถึงทรัพย์สินของตัวเอง คู่สมรส และบุตร เมื่อทรัพย์สินไม่ใช่ของตัวเองตามหลักเกณฑ์ใหม่ ไม่จำเป็นต้องแสดง นายวิรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมกับทิ้งท้ายว่า ไม่ต้องแสดงจะได้เป็นมาตรฐานของทุกคน.

ข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ