ผลวิจัยชี้ ดื่มกาแฟ 25 แก้วต่อวัน ไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจ

ผลการวิจัยชิ้นใหม่ระบุการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากถึง 25 แก้วต่อวันไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจหรือทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว อย่างที่เคยกังวลกันในอดีต

นักวิจัยจากวิทยาลัยควีนแมรี่ มหาวิทยาลัยลอนดอนของอังกฤษ เปิดเผยว่า การดื่มกาแฟมากถึง 25 แก้วต่อวัน ไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดแดงซึ่งสวนทางกับผลการศึกษาในอดีตที่ระบุว่า การดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออาการหัวใจวาย

การศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหัวใจอังกฤษ (BHF) ซึ่งนักวิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครกว่า 8,000 คน ทั่วสหราชอาณาจักร พร้อมแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน  โดยพิจารณาจากปริมาณกาแฟที่บริโภคในแต่ละวัน ได้แก่ กลุ่มที่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 1 แก้วต่อวัน กลุ่มที่ดื่มกาแฟ 1-3 แก้วต่อวัน และกลุ่มที่ดื่มกาแฟมากกว่า 3 แก้วขึ้นไป

ดร.เคนเนธ ฟัง (Kenneth Fung) นักวิจัย กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด ผ่านการสแกนหัวใจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) และการทดสอบคลื่นชีพจรด้วยอินฟราเรด เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษา พร้อมระบุว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟในปริมาณมากไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดแดง

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า แม้การศึกษาจะรวมผู้ที่ดื่มกาแฟมากถึง 25 แก้วต่อวันเข้าไปด้วย แต่ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลี่ยของกลุ่มผู้บริโภคสูงสุดต่อวันอยู่ที่เพียง 5 แก้วเท่านั้น นักวิจัยจึงต้องศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยในอนาคต เช่น การกำหนดปริมาณการดื่มกาแฟที่ปลอดภัย เป็นต้น

ขณะที่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว อาทิ อายุ เพศ เชื้อชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ประวัติการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารและความดันโลหิตสูง ด้วย

ข่าวจาก : PPTVHD36

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ