BOI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ 4-25มิ.ย.62

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ***ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก***

  1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  2. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  3. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครทางเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com/ เปิดรับสมัคร 4-25 มิ.ย.62

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ