สำนักงาน อย.รับสมัครเภสัชกร สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-14มิ.ย.62

สำนักงาน อย. รับสมัครเภสัชกร งานขึ้นทะเบียนตำรับยา 3 อัตรา เงินเดือน 30,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-14มิ.ย.62

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ