ฉะแรง! ผู้ว่าฯอัศวิน ลั่น ใครไม่จ่ายค่าขยะ ราคาใหม่ ถือเป็น ‘คนหน้าด้าน’ มีจิตสำนึกหน่อย!

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่า กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ว่า แม้จะเก็บในอัตราใหม่ กทม.ก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ที่กทม. ต้องเสียงบประมาณปีละ 6 พันล้านบาท แต่กทม.ต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน

อย่างไรก็ตามอยากทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะและขอความร่วมมือทุกคนให้เสียค่าธรรมเนียม เพราะไม่ใช่เงินจำนวนมาก และไม่ได้มีกฎบังคับ เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกที่ทุกคนควรมี และถ้าทุกคนจ่ายกันหมด คนที่ไม่ยอมจ่าย ก็ถือว่าเป็นคนหน้าด้าน

ด้านนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย โดยบ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บเดือนละ 20 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 155 บาท รวม 220 บาทต่อเดือน

หากพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการมูลฝอยของบ้านเรือนทั่วไป จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยที่ 130 บาทต่อเดือน ค่ากำจัดมูลฝอยที่ 98 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 228 บาทต่อเดือน ขณะที่ปัจจุบันจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป

จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย สำหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าเก็บขนมูลฝอย เดือนละ 40 บาท และค่ากำจัดมูลฝอย เดือนละ 40 บาท รวม 80 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่าย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 โดยรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครต่อไป

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยนั้น กทม.ได้จัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย

นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลักจัดเก็บขยะทุกวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. ถนนสายรองจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ ตลาดสดจัดเก็บทุกวัน มูลฝอยรีไซเคิล /มูลฝอยชิ้นใหญ่ จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกอาทิตย์

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่ กทม. สามารถใช้มาตรการทางปกครองได้ โดยเขตสามารถแจ้งความดำเนินคดี ค้างชำระค่าขยะได้ทันที อย่างไรก็ตามกทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย เพราะการชำระค่าจัดเก็บค่าขยะ เป็นจิตสำนึกของทุกคน

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ