สิทธิที่น้อยคนจะรู้! มะเร็งโพรงจมูก หายได้ถ้าใช้“สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม”

โรคภัยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่เลือกวัน เวลา และช่วงอายุคนเลย ล่าสุดเกิดขึ้นกับหนุ่มวัย 25 ปี ที่เจ้าตัวเขียนเรื่องราวผ่านทางเฟสบุ๊กเล่าประสบการณ์การเผชิญหน้ากับมะเร็งโพรงจมูก โดยที่แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคร้ายดังกล่าวไม่ได้ แต่โชคดีที่ทุกวันนี้เจ้าตัวตรวจพบและรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว

ซึ่งค่ารักษามะเร็งส่วนใหญ่จะสูงกว่าโรคทั่วไปหลายเท่า แต่แท้จริงแล้วมะเร็งโพรงจมูกที่หนุ่มวัย 25 ปีที่เคยต่อสู้จนหายเป็นปกตินั้น สามาระใช้สิทธิประกันสังคมและบัตรทองรักษาได้

ซึ่งค่ารักษามะเร็งส่วนใหญ่จะสูงกว่าโรคทั่วไปหลายเท่า แต่แท้จริงแล้วมะเร็งโพรงจมูกที่หนุ่มวัย 25 ปีที่เคยต่อสู้จนหายเป็นปกตินั้น สามาระใช้สิทธิประกันสังคมและบัตรทองรักษาได้

โดยประกันสังคมจะครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมะเร็งโพรงจมูกเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ประกันสังคมครอบคลุมด้วยเช่นกัน

ซึ่งการใช้สิทธิประกันสังคมมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น

  • ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ และสถานพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา ไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
  • สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น มีค่าใช้จ่ายในด้านบริการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม
  • หากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ จะทำการส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra  Contractor) โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ

ขณะเดียวกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) โดยมีการกำหนดดูแลตามมาตรฐานการรักษา (Protocol) โรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด หรือรังสีรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด/รังสีรักษา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสาขาต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งอื่นๆด้วย

สรุปแล้ว หนุ่มวัย 25 ปีที่เคยเป็นมะเร็งโพรงจมูกสามารถใช้สิทธิประกันสังคม และบัตรทองรักษาได้

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ขณะเดียวกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) โดยมีการกำหนดดูแลตามมาตรฐานการรักษา (Protocol) โรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด หรือรังสีรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด/รังสีรักษา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสาขาต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งอื่นๆด้วย

อย่าลืม! หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายควรตรวจสอบและใช้สิทธิตัวเองที่มีอยู่ในการรักษาพยาบาลทุกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : JI Jiraphat, sanook.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ