สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองกลาง

 

สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • อัตราว่าง 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-15.30 น. ในวันราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ