ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ บัดนี้-31ก.ค.62

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ

 • กำหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ทุน งบประมาณทุนละ 4,500,000 บาท/คน/ปี (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นการศึกษาในระดับสัตวแพทย์ ชำนาญการ ณ ต่างประเทศ
 • เป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด
 • เป็นหลักสูตรในระดับสัตวแพทย์ ชำนาญการ ในสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครมาแสดง ณ วันที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่วิทยาลัยกำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ 
  – TOEFL (IBT)ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน 
  – TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 
  – IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน 

สามารถ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pccms.ac.th  ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-576-6662 บัดนี้-31ก.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ