กกพ.รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์จากประชาชน1.68บาท/หน่วย ชาวเน็ตวิเคราะห์ไม่คุ้มทุน!

กระทรวงพลังงาน เปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากประชาชนอัตราไม่เกิน 1.68 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี ขณะเดียวกันมีประชาชนจำนวนมาก มองว่าโครงการดังกล่าวคืนทุนนาน และไม่คุ้มทุน

(5 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กระทรวงพลังงาน” ระบุว่า

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • 1.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 • 1.2 เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไม่เกิน 10 KW ต่อครัวเรือน

2. เป้าหมาย และปริมาณการรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

 • 2.1. พื้นที่การไฟฟ้านครหลวงรวม 30 เมกะวัตต์
 • 2.2. พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 70 เมกะวัตต์

3. เงื่อนไขในการพิจารณา และข้อยกเว้นการพิจารณาแบบเรียงลําดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยจะยึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคําขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กําหนดเป็นสําคัญ

4. ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปีการเปิดรับสมัคร

 • 1. เปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 (จะแจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนเร็วๆ นี้)
 • 2. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562
 • 3.ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชองเองทั้งหมด
 • 4.กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)เบอร์โทร 02-207-3599หรือติดตามจากเว็บไซต์สํานักงาน กกพ. www.erc.or.thการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.thการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

 • ขณะเดียวกันหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงลบเป็นจำนวนมาก เช่น
 • “ค่าระบบแพงเกิน ยังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดี”
 • “คนจนหมดสิทธิ์”
 • “ซื้อจากโซล่าฟาร์ม 6-8 บาท ซื้อจากหลังคาบ้านประชาชน 1.68 บาท ขายให้ประชาชน 4บาทกว่า”
 • “ไฟฟ้าขาย 4 บาท ซื้อเรา 1.68”
 • “เหมือนว่าสิ่งทีได้แต่จะดูค้มทุนกับ เงินที่ลงทุน กับสิ่งที่เสียไปนั้น คงจะนานแสนนานพูดง่ายๆว่าได้ไม่คุ้มเสีย”
 • “ไม่คุ้มเลย”
 • “เหมือนเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ซื้อ 1.68 ขาย 4+ กำไรดีเกือบ 3 เท่าตัว เสือนอนกิน”

โดยปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงมีอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้า ประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย ที่เป็นลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว ดังนี้

1.อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150

ค่าพลังงานไฟฟ้า

 • – 15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 – 15 ) หน่วยละ 2.3488 บาท
 • – 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 2.9882 บาท
 • – 10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 3.2405 บาท
 • – 65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) หน่วยละ 3.6237 บาท
 • – 50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) หน่วยละ 3.7171 บาท
 • – 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) หน่วยละ 4.2218 บาท
 • – เกินกว่ำ 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 4.4217 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน ) : 8.19

2. อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

 • – 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 – 150 ) หน่วยละ 3.2484 บาท
 • – 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) หน่วยละ 4.2218 บาท
 • – เกินกว่ำ 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 4.4217 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน ) : 38.22

ข่าวจาก : PPTVHD36

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ