เผยที่มาของ‘ดอกพิกุลเงินพิกุลทอง’ ร.10 ทรงโปรยเพื่อพระราชทานแก่พราหมณ์-พระบรมวงศานุวงศ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการเรียบร้อยแล้ว พระมหาราชครูพราหมณ์จะเป็นผู้รับพระบรมราชโองการเป็นภาษามคธ และภาษาไทย จากนั้นพราหมณ์เป่าพระมหาสังข์ เจ้าพนักงานกระทั่งมโหระทึก และประโคมดุริยดนตรีพร้อมกัน พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองพระราชทานแก่พราหมณ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าต้นพิกุลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในสวนของพระอินทร์ บริเวณพระบรมมหาราชวังก็เป็นดุจสรวงสวรรค์ ดังนั้น การที่พระมหากษัตริย์ซึ่งมีสถานภาพดุจดั่งองค์สมมติเทพ ทรงโปรยดอกไม้ชนิดนี้ เป็นการเปรียบเหมือนการโปรยดอกไม้จากสวรรค์ลงมาให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ภาพจาก : หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณัฐภัทร จันทรทวิช กรมศิลปากรจัดพิมพ์ 5 ธันวาคม 2530

ข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

คลิปจาก : Dewa Pa Play, NewsNBT THAILAND

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ