ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีเนื้อหาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

พ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (3 พ.ค.) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ทั้งนี้มีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังในหลายกรณีด้วยกัน

ผู้ต้องโทษที่ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป

 

 

1. มีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี

 

 

2. มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  • ตาบอดทั้ง 2 ข้าง, มือหรือเท้าด้วนทั้ง 2 ข้าง
  • ป่วยด้วยโรคเรื้อน, ไตวายเรื้อรัง, มะเร็ง, เอดส์ ซึ่งทางราชการได้ทำการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้ และได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ป่วยด้วยโรคมะเร็ง/เอดส์ระยะสุดท้าย และไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้
  • หญิงที่ต้องโทษจำคุกครั้งแรก และได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ
  • อายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ และมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 3 ปี
  • เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรก และมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ
  • เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 2 ปี

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจาก พ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 มาตรา 6 โดยกำหนดเวลาต่าง ๆ ให้ นับถึงวันที่ พ.ร.ฎ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ก่อนหน้านี้เมื่อ 11 ธ.ค. 2559 ในหลวง ร. 10 ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2559 มาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก : BBC Thai

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ