รัฐบาล เตรียมจัดงาน ‘สโมสรสันนิบาต’ เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 พ.ค.ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตไว้ ซึ่งตามโบราณราชประเพณีจะไม่มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นทันที

ทั้งนี้ การจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้น จะมีขึ้นในวันฉัตรมงคล ซึ่งจะเป็นในวันที่ 4 พฤษภาคม และในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมงานไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ