กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี35อัตรา สมัครออนไลน์14พ.ค.-6มิ.ย.62

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก**

  1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องมือกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมระบบการผลิต หรือสาขาทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
  4. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลโยธา สาขาทางเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาทางเทคโนโลยีสำรวจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.dsd.go.th 14พ.ค.-6มิ.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ