โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เปิดโปรแกรมถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เปิดเผยแผนการถ่ายทอดงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พ.ค. เวลา 09.40 – เสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 18.00 น. ถ่ายทอดรายการเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงมนัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค. เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 17.30 น. รายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์

วันที่ 5 พ.ค. เวลา 08.40 น. – เสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 22.00 น. รายการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

วันที่ 6 พ.ค. เวลา 16.10 – เสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 17.50 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลา 19.00 – 19.30 น. รายการแสดงการแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยโดรน 300 ลำ ณ สนามหลวง

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ