สวนปาล์มกระบี่ช้ำ ราคาปาล์มตกหนักสุดรอบ20ปี จวก’รัฐบาลไม่จริงใจ’

ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน กระบี่ ระบุรัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำหนักสุดในรอบ 20 ปี มาตรการช่วยเหลือที่ออกมา ล้วนแต่เอื้อผลประโยชน์เอกชน ไม่ถึงชาวสวน


นายชโยดม สุวรรณรัตนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า แม้ว่า มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มในขณะนี้ แนวทางการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการส่งเสริมนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลและสนับสนุนใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 โดยมีเป้าหมาย 15 ล้านลิตร/วัน หรือ 600,000 ตัน/ปี แต่ไม่ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ราคาอยู่กิโลกรัมละไม่ถึง 2 บาท เนื่องจากรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน กนป.ไม่จริงใจแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ตั้งแต่มีมาตรการช่วยเหลือออกมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ยิ่งทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำต่อเนื่องจากขณะนั้นราคาอยู่ที่ 2.70-2.80 บาทต่อกิโลกรัม ล่าสุดขณะนี้เหลือราคา 1.90-2.20 บาท เท่านั้น

ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี และต่อเนื่องตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเป็นอย่างมากแสนสาหัส เนื่องจากแต่ละนโยบายจากรัฐบาลที่ออกมาล้วนแต่เอื้อผลประโยชน์ให้เอกชนทั้งสิ้น เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับประโยชน์น้อยมาก เช่น การชดเชยราคา กิโลกรัมละ 3.20 บาท โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร คุณภาพน้ำมันอยู่ที่ 18 % ถึงจะขายได้กิโลกรัมละ 3.20 บาท หากต่ำกว่า 18% ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.9-2.00 บาท เท่านั้น เช่น เมื่อเกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันขายให้กับโรงงานที่ร่วมโครงการจำนวน 3,000 กิโลกรัม จะถูกคัดคุณภาพ ได้คุณภาพ 18% เพียง 1,000 กิโลกรัม ที่เหลือได้คุณภาพต่ำกว่า 18% หลังจากนั้นโรงงานสกัดไปเบิกส่วนต่างเต็มจากจำนวนที่รับซื้อจากเกษตรกร และโครงการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางกลุ่ม จากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่ร่วมโครงการ โดยซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพต่ำ มีกรดมาก ราคาต่ำกว่า 18 บาท แต่ใช้งบประมาณรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท ต้องขนส่งทางเรือเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงเอกชนรายเดียว ที่มีเรือขนส่งน้ำมันปาล์ม และการจัดเก็บสต๊อก โดยมีการส่งมอบน้ำมันปาล์ม 600,00 ตัน ส่วนที่เหลือต้องผ่านเอกชนรายหนึ่ง จำนวน 100,000 ตัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของราคาหลายร้อยล้านบาท และการชดเชนส่วนต่างให้กับเอกชน กรณีนำน้ำมัน บี 20 มาจำหน่าย โดยชดเชนส่วนต่างลิตรละ 5 บาท แต่ไม่สามารถตรวจสอบน้ำมันได้ว่ามีการผสมน้ำมันปาล์มในสัดส่วนที่กำหนดไม่เกินร้อย 20 ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เป็นต้น

นายชโยดมกล่าวต่อว่า แนวทางการแก้ปัญหา ต้องห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ อย่างเด็ดขาด ส่งเสริมสนับสนุนการใช้นำน้ำมัน บี 20 และบี 100 ที่ผลิตจาก น้ำมันปาล์มดิบ 100% ให้แพร่หลาย เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อก อย่างไรก็ตาม หากปล่อยให้ราคาตกต่ำอย่างนี้ต่อไปเชื่อว่า ระบบปาล์มน้ำมัน ในประเทศไทยจะล่มสลายเหมือนกับ กาแฟ ที่ผ่านมา

ด้านนายศุภชัย เกิดสุข เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กล่าวว่า ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำสุดในรอบ 20 ปี ล่าสุดราคา อยู่ที่ 1.80-2.20 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิต ค่าต้นกล้า ค่าปุ๋ย ค่าแรงเก็บเกี่ยว ค่าขนส่ง อยู่ที่ กิโลกรัมละ 3.70 บาท เท่ากับว่าขณะนี้ชาวสวนขายปาล์มน้ำมันในราคาที่ขาดทุน แต่จำเป็นต้องขาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำของรัฐบาลที่ผ่านมา มองว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปแต่ละครั้งเท่านั้น โดยเกษตรกรหลายรายได้ โค่นต้นปาล์มทิ้งแล้ว เพื่อเปลี่ยนปลูกพืชอย่างอื่นแทน ทำให้ขณะนี้มีการลดราคาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน บางรายโปรโมชั่น ซื้อ 1 ต้น แถม 1 ต้น กันแล้ว

ด้านนายนายอธิราษฎร์ ดำดี ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบี่ ในฐานะคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อเข้ารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยเตรียมเสนอข้อเรียกร้องเสนอประธาน ดังนี้ 1.ให้กำกับดูแลและออกมาตรการควบคุมให้มีการรับซื้อผลปาล์มอย่างเป็นธรรมตามกลไกตลาด ในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรมต่อเกษตรกรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 2.ตรวจสอบขบวนการที่ฉกฉวยโอกาส ค้ากำไร กดราคา หรือบิดเบือนกลไกตลาด เพื่อให้เกิดการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรม ข้อเรียกร้องดังกล่าวมาจากมติของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ประกอบการลานเท ที่ได้สะท้อนปัญหามายัง คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งยังเลือกใช้การเคลื่อนไหวผ่านกลไกปกติไม่มีการปลุกระดมมวลชนออกมาชุมนุมเรียกร้องแต่อย่างใด

ที่มา : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ