กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครออนไลน์1-15พ.ค.62

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


  1. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือทางใดทางหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 1-15 พ.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ