อบต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

อบต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

อบต.สำโรง สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ 3
นักวิชาการเกษตร

สมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556
โทรศัพท์ 045-442-139

เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรับสมัครงาน อบต.สำโรง <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ