ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เผยยังไม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพราะติดขัดระเบียบราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เหตุผลที่ยังไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหาหมอกควัน เนื่องจากติดขัดระเบียบบางประการ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (26 มี.ค.2562) วัดได้สูงสุด 215 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อหาทางออกในสถานการณ์วิกฤตแบบเฉพาะหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมระดมความคิดจากส่วนราชการ นักวิชาการ และภาคประชาชนอีกครั้ง

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าได้สั่งการให้ทุก อปท.ทำการแจกหน้ากากอนามัยไปแล้วเกือบ 6 แสนชิ้น และถึงแม้ที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาป่าไปแล้ว 23 ราย แต่ก็ยังมีการลักลอบเผาอีก จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ยังฝ่าฝืน

ส่วนที่ยังไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้น เนื่องจากยังติดขัดที่ระเบียบบางประการ แต่ได้แจ้งให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของตนเองดำเนินการได้

การประกาศเขตภาวะภัยพิบัติ ในกรณีที่เราต้องใช้งบประมาณ เราไม่สามารถใช้ได้ ต้องมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้งบประมาณเร่งด่วนในกรณีภัยพิบัติ ขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการไปยังท้องถิ่นทุกแห่งแล้ว ให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดูแล แก้ไขปัญหาไฟป่า

ข้อมูลศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า จุดความร้อนหรือฮอสปอต จากการเผาที่พบค่อนข้างมากในพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคมที่ผ่านมา นัยหนึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตราการห้ามเผาส่วนราชการยังใช้ไม่ได้ผล

ข่าวจาก : ThaiPBS

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ