ตั้งแล้ว ‘ผอ.ตำรวจศาล’ คนแรกของไทย ‘พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ’ ผกก.สันติบาล นรต.51 ดีกรี-โปรไฟล์ไม่ธรรมดา!!

จากกรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัคร “ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม” หรือหน่วย “คอร์ทมาร์แชล” เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ ตามร่างพระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ…. ที่ผ่าน สนช. เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 62 และกำลังมีผลบังคับใช้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม  ที่ผ่านมา เว็บไซต์ “สำนักการเจ้าหน้าที่” ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาครั้งสุดท้ายเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพียงรายชื่อเดียว คือ พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ผู้กำกับการ 3กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ผกก.3 บก.ส.3 บช.ส.)เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงเรียกมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ 14.00 น.

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 มีนาคม ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานสรรหาบุคคลผู้รับโอนมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครและรับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีผู้เข้ารอบพิจารณา 14 คน และคัดกรองจนเหลือ 1 คน ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แนวคิดทัศนคติ คือ พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ส่วนคนอื่นไม่ผ่านคุณสมบัติ เพราะเป็นผู้อำนวยการระดับต้น หรือครองยศพันตำรวจเอกมาไม่ถึง 3 ปี เป็นต้น ส่วนพ.ต.อ. สุรพงศ์ ได้เข้าสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเสนอเลขาธิการศาลยุติธรรม และจะประกาศผลสอบในเว็บไซด์ศาลยุติธรรมต่อไป

มีรายงานว่า พ.ต.อ.สุรพงศ์ ได้เดินทางมาสำนักงานศาลยุติธรรม เวลา 14.00 น. และเข้าทดสอบทัศนคติ มีนายปุณณพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา แล้ว ได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกผู้ร่วมปฎิบัติงาน ที่กำลังจะเข้ามาเป็นกำลังในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีที่มาแตกต่างสังกัดกัน ว่าจะมีการคัดคนอย่างไร งานของตำรวจศาล แตกต่างกับงานเจ้าพนักงานตำรวจตาม ป.วิอาญาอย่างไร รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธวิธี เป็นต้น

พ.ต.อ.สุรพงศ์ กล่าวหลังสอบสัมภาษณ์เพียงคนเดียวว่า ตนยังไม่สามารถพูดอะไรได้ จนกว่าจะประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบ

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวว่า นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามอนุมัติแต่งตั้ง พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ผกก.3 บก.ส.3 เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพ.ต.อ.สุรพงศ์ จะเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อใด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับโอนตำแหน่งระหว่างหน่วยงาน

สำหรับหน้าที่ ผอ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ดูแล รปภ.ศาลทั่วประเทศ 1,700 นาย ดูแลศูนย์กำไลข้อเท้า EM และ เตรียมการเพื่อรองรับเจ้าพนักงานตำรวจศาล ตามร่างพระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ….ที่ผ่าน สนช. และกำลังจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติของ พ.ต.อ.สุรพงศ์ ปัจจุบัน อายุ 43 ปี จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 51 พ.ศ. 2540 และเป็นหัวหน้า นรต. 51 ด้วย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2547,ปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ม.มหิดล พ.ศ.2544,เนติบัณฑิต สมัยที่ 62 พ.ศ.2552

ประวัติการรับราชการ พนักงานสอบสวน (สบ.1) สน.ทองหล่อ 2 ปี (ต.ค.42-มี.ค.44) , รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร 3 ปี (ก.พ.54-ก.พ.57), ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล สำนักงานจเรตำรวจ 1 ปี (ก.พ.58-พ.ค.59), ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย กองวิจัย 2 ปี (พ.ค.59-มี.ค.61), ผกก.3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล3 1 ปี(มี.ค.61-ปัจจุบัน)

ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรกระโดดร่ม ชั้น 3 บช.ตชด. 1 เดือน (ก.พ.-10 มี.ค.38) ,หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ บช.ตชด. 1 เดือน (5ก.พ.-5มี.ค.39), หลักสูตรวิทยากรการสอบสวนคดีอาญา สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน 1 เดือน (ธ.ค.43), หลักสูตรสารวัตร รุ่น76 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ 3 เดือน (พ.ย.46-ม.ค.47), และหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่น 85 ร.ร.นายร้อยตำรวจ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.55)

ประสบการณ์ในงานตามตำแหน่งที่ขอโอน ตั้งแต่ ก.พ.54-ก.พ.57 ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ งานสืบสวนติดตามจับกุมหู้กระทำผิดตามคดีอาญาอาชญากรรมสำคัญ และงานปฏิบัติการพิเศษ ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ,ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผกก.3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 เทียบผู้อำนวยการระดับต้น (พ.ต.อ.) โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบุคคลสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ตามที่ร้องขอหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อนำมาวางระบบการทำงาน ตามกรอบระยะแรกของศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานศาลยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วนั้น เมื่อร่างพระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ….ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทางสำนักงานศาลยุติธรรม จึงจะเริ่มรับสมัคร “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีหมายจับของศาล ซึ่งกรอบระยะแรก จะรับโอนผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาจากทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, พลเรือน จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการชำนาญการ 24 อัตรา ,ระดับชำนาญการพิเศษ 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ทั่วไป 10 อัตรา โดย คุณสมบัติเป็นชาย หรือหญิง มีประสบการณ์ความรู้และปฏิบัติงานด้านสืบสวน 3-5 ปี ทั้งนี้ระยะแรกทั้ง 40 อัตราจะต้องปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานศาลยุติธรรม แต่ภายใน 5 ปี ตั้งเป้าไว้ทั้งหมด 309 อัตรา เพื่อส่งไปประจำศาลต่างๆ ทั่วประเทศ

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ