ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 2  อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม – 3 เมษายน   พ.ศ. 2562  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th  หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ https://career.ghbank.co.th)


Advertisement

แบ่งปัน
ปริญญาตรี ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เตรียมตัว!! นายสิบตำรวจสายปราบปราม รับ2,700อัตรา เปิดรับสมัคร22เม.ย.–1พ.ค.นี้
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีด้านการพิมพ์ (หรือวุฒิอื่น แต่ต้องมีประสบการณ์ผลิตเอกสาร-สิ่งพิมพ์) เงินเดือน17,200 สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-14พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.โท วิทยาศาสตร์ เงินเดือน22,750 สมัครออนไลน์บัดนี้-2พ.ค.62
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 22-30เม.ย.62
สอบท้องถิ่นจะเปิดแล้ว!!! 8,579 อัตรา เตรียมประกาศ22เม.ย.นี้ รับสมัคร9-31พ.ค.นี้!!