สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกร เงินเดือน18,000-52,000 วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31มี.ค.62

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  

1. เภสัชกร (สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตราและสังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา) : ป.ตรีขึ้นไป เภสัชศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม เคยทำงานหรือฝึกงานในโรงงานผลิตยามาก่อน (ต้องหลักฐานรับรอง) 

2. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา) : ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เช่น HPLC, Polarography 

3. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา) : ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ