ข่าวรอบสัปดาห์ : ครม.ทุ่ม1,700ล้าน ผลิตพยาบาลวิชาชีพ เฟส 2 เพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อประชากร

 
ทีมโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.ไฟเขียว 1,700 ล้าน ผลิตพยาบาลวิชาชีพ เฟส 2 ปี 2563-2565 เพิ่มจำนวนเพียงพอต่อประชากร

12 มี.ค.62 เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาจัดการพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ วงเงินงบประมาณ 1759.48 ล้านบาท สำหรับโครงการระยะที่ 2 สำหรับผลิตพยาบาลวิชาชีพในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 440,000 ต่อคน/หลักสูตร เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลได้ผลิตพยาบาลเพิ่มภายใต้โครงการต่างๆ โดยสภาพยาบาลได้นำกรอบแนวคิดการศึกษาความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพที่ องค์การอนามัยโลกได้เสนอ พบว่า ในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2569 ประเทศไทยมีความต้องการพยาบาลอีก 190,000 คน ในอัตราส่วน พยาบาล 1 คน ต่อประชากร 350 คน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเมื่อปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีพยาบาล 170,000 คน หรือในอัตราส่วน พยาบาล 1 คน ต่อประชากร 199 คน

โครงการนี้มีแนวทางผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มจากแผนปกติ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1. ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 5,268 คน 2. ปีการศึกษา 2563-2565 อีก 22,904 คน

ข่าวจาก : ผู้จัดการออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ