กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์15-22มี.ค.62กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., สระบุรี : วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร


2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. : วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, ช่างอุตสาหกรรม, เทคนิควิศวกรรมสำรวจ3. พนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา ปฏิบัติงานลำปาง 9 อัตรา สระบุรี 1 อัตรา : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานด้วย)


4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. : วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ, ทางภูมิศาสตร์, ทางภูมิศาสตร์แผนที่, ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์, ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ, ทางสารสนเทศศาสตร์, ทางเทคโนโลยี, ระบบสารสนเทศ


สมัครทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com บัดนี้ 15-22 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))


 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ