สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายในและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี เงินเดือน18,000 6-12มี.ค.62

 

 

สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน/การบัญชี) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน การบัญชี ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา
  2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 6-12 มี.ค.62 โทร. 056 255537 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ