(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักอนุกรมวิธานพืช 4อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก TOEIC405 มีประสบการณ์ บัดนี้-28ก.พ.62 สมัครทางไปรษณีย์ได้

 

 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช  4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่นอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • หากสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
  • มีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 405 คะแนน (หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
  • มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศนียบัตร หรือมีผลงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสากลไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานในระยะเวลา 2 ปี ด้านพืช หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยพรรณไม้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โทร.0-5384-1108 หรือ 0-5384-1011 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งภายในวันที่ 25 ก.พ.62 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ