ครม.อนุมัติงบ3พันล้าน สร้างบ้านพักข้าราชการ-ผู้มีรายได้น้อย อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดย กระทรวงยุติธรรม จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย วงเงินงบประมาณ 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

โดยมีสาระสำคัญ เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2-3 ชั้น ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทำงาน

โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศ โดยอยู่บนที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ทั้งหมด 87 โครงการ ดังนี้ 1.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 54 โครงการ 109 อาคาร 2,132 หน่วย งบประมาณ 2,065.108 ล้านบาท 2.กรมพินิจ คุ้มครองเด็ก และเยาวชน จำนวน 16 โครงการ 27 อาคาร 672 หน่วย งบประมาณ 582.330 ล้านบาท 3.กรมคุมประพฤติ จำนวน 5 โครงการ 14 อาคาร 182 หน่วย งบประมาณ 183.520 ล้านบาท 4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ 1 อาคาร 24 หน่วย งบประมาณ 20.590 ล้านบาท และ 5.กรมบังคับคดี จำนวน 11 โครงการ 11 อาคาร 180 หน่วย งบประมาณ 170.890 ล้านบาท

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ