กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี

1 ประจำท่าอากาศยานกระบี่
1.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
1.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
1.3 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
1.4 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

2 ประจำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
2.1 นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2.2 นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2.3 นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2.4 พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
2.5 ช่างซ่อมบริภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

3 ประจำท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
3.1 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
3.2 นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
3.3 ช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
3.4 พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

4 ประจำท่าอากาศยานหัวหิน
4.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
4.3 นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
4.4 นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

5 ประจำท่าอากาศยานชุมพร
นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

6 ประจำท่าอากาศยานตรัง
6.1 นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
6.3 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

7 ประจำท่าอากาศยานระนอง
7.1 นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
7.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

8 ประจำท่าอากาศยานนราธิวาส
นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

9 ประจำท่าอากาศยานขอนแก่น
9.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
9.3 วิศวกรเครื่องกล  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9.4 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
9.5 ผู้ดูแลสนามบิน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

10 ประจำท่าอากาศยานนครพนม
10.1 เจ้าพนักงานขนส่ง  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
10.2 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

11 ประจำท่าอากาศยานเลย
11.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
11.2 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
11.3 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

12 ประจำท่าอากาศยานสกลนคร
12.1 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  8 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
12.2 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
12.3 นายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

13 ประจำท่าอากาศยานนครราชสีมา
13.1 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
13.2 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

14 ประจำท่าอากาศยานอุดรธานี
14.1 วิศวกรโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
14.2 วิศวกรเครื่องกล  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
14.3 นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
14.4 นายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
14.5 ช่างซ่อมบริภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
14.6 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
14.7 ผู้ดูแลสนามบิน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

15 ประจำท่าอากาศยานอุบลราชธานี
15.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
15.2 พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
15.3 เจ้าพนักงานขนส่ง  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

16 ประจำท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลสนามบิน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

17 ประจำท่าอากาศยานน่านนคร
นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

18 ประจำท่าอากาศยานปาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

19 ประจำท่าอากาศยานพิษณุโลก
19.1 นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
19.2 นายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
19.3 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  8 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

20 ประจำท่าอากาศยานแม่สอด
20.1 นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
20.2 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  8 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
20.3 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
20.4 นายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
20.5 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
20.6 พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท

21 ประจำท่าอากาศยานแพร่
21.1 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
21.2 นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

22 ประจำท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
22.1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
22.2 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
22.3 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
22.4 นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

23 ประจำท่าอากาศยานลำปาง
23.1 นักวิชาการขนส่ง  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
23.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

เปิดรับสมัครทาง https://airports.thaijobjob.com ภายในวันที่ 30 ม.ค.-12ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2)) 
 


Advertisement

แบ่งปัน
กรมท่าอากาศยาน งานราชการภาคอีสาน งานราชการภาคเหนือ งานราชการภาคใต้ ปริญญาตรี ปริญญาตรีทุกสาขา ปวส. ม.3 ม.6 สมัครงานกรมท่าอากาศยาน สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางเว็บไซต์ สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง183อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3 ฝากประวัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร บัดนี้-30ธ.ค.62
ข่าวดี! รับสมัครชายไทยไปทำงานสิ่งทอที่ไต้หวัน แบบรัฐต่อรัฐ วุฒิ ม.3ขึ้นไป ตาไม่บอดสี สมัครฟรีบัดนี้-13ก.พ.62
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1,000อัตรา ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 14ก.พ.-8มี.ค.62
ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง794อัตรา บัดนี้-15มี.ค.62
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี38อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.62