กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี11อัตรา 1-15ก.พ.62

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขานิติศาสตร์

6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี/การเงิน

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2141-2805 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ