ทอท.ตรวจสอบแล้ว ไม่พบราคาอาหารแพงในสนามบินสุวรรณภูมิ ชี้มีศูนย์อาหารราคาประหยัดที่ชั้น1ประตู8อาคารผู้โดยสาร

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งตรวจสอบราคาอาหารพบว่าไม่มีการทำผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดย ทสภ. ได้จัดให้มีศูนย์อาหารราคาประหยัด บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่ากรณีการร้องเรียนจากคุณ Eakarat Takiannuch ในสื่อสังคมออนไลน์ทวีตเตอร์ว่าได้มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยได้เข้าไปทานข้าวหน้าเป็ดและน้ำดื่มในร้านจำหน่ายอาหารบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน ซึ่งมีราคาสูงเกินกว่าที่ควบคุม นั้น

ทสภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อทราบเหตุการณ์ ข้างต้น จึงได้เร่งตรวจสอบ พบว่าเป็นร้านอาหารจีน Char Haru ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน F ทั้งนี้ ทสภ.ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ราคาขายอาหารเมนูดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดในเงื่อนไขสัญญาระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับผู้ได้รับสัมปทานโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.กล่าวคือ ราคาอาหารที่จำหน่ายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.จะต้องไม่สูงกว่าราคาท้องตลาดอัตราร้อยละ 25 โดยเปรียบเทียบจากร้านอาหารประเภทเดียวกันภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการตรวจสอบราคาข้าวหน้าเป็ดและน้ำดื่มที่จำหน่ายในร้าน Char Haru พบว่ามีราคาไม่เกินอัตราที่กำหนด สำหรับน้ำดื่มที่มีราคาขวดละ 50 บาท พบว่าเป็นน้ำแร่ ซึ่งภายในร้านมีน้ำดื่มราคา 10 บาทจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้ด้วย

ทสภ. ขอน้อมรับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร ทสภ. ได้จัดทำโครงการ The Suvarnabhumi Food Guide โดยให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินจำนวนมากกว่า 70 ร้าน จัดทำเมนูทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร โดยจัดทำเป็นชุดอาหารราคาประหยัด 3 ระดับ ได้แก่ 1. Saved Price ราคา 50 บาท 2. Budget Price ราคา 125 บาท และ 3. Valued Price ราคา 280 บาท

นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดให้มีศูนย์อาหารราคาประหยัด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในอีกทางหนึ่งด้วย เช่น Airport Street Food By Magic Food Point บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และ Food World บริเวณชั้น 1 ฝั่งตะวันออก อาคารผู้โดยสาร ติดกับสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวจาก : เนชั่นทีวี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ