กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพลเรือนชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส. สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ37อัตรา 22-31ม.ค.62

 

 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา ปฏิบัติงานที่สัตหีบ ชลบุรี และบางนา กรุงเทพฯ (แต่ละตำแหน่งปฏิบัติงานที่ใดบ้าง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

 1. พนักงานบริการ กองบังคับการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
 2. พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
 3. พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
 4. พนักงานบริการ กองอาวุธใต้น้ำ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
 5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3
 6. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3
 7. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 8. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา กองวิทยาการ เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างยนต์, เครื่องกล, อุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ ฯลฯ
 9. ช่างประปา 1 อัตรา เพศชาย
  – วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ หรือ
  – สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นแนบมาด้วย
 10. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานช่างแสง 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างยนต์, เครื่องกล, อุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ ฯลฯ
 11. ช่างโลหะ 11 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ, อุตสาหกรรมตัวถังรถโดยสาร) สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, เขียนแบบเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร, แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์โลหะ) สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 12. ช่างกลโรงงาน 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล เครื่องกลเรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม ฯลฯ
 13. ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนฯ 5 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต ฯลฯ
 14. ช่างไม้ 4 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ
 15. ช่างปูน 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น สาขางานก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, สถาปัตยกรรม, เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน ฯลฯ
 16. ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานช่างแสง 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ช่างกล ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต ฯลฯ

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22-31 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2466 1180 ต่อ 63018, 63019 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ