โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครเพศชาย อายุ18-20 วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.2 สอบเป็นนักเรียนนายสิบ สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

 

 

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )
  • เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2544)
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (24ซม.) ทาง https://rtsd.thaijobjob.com

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 สอบวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Location : https://goo.gl/maps/3bq8sNSAdko

5 วิชาที่สอบ : วิทยาศาสตร์(เฉพาะฟิสิกส์), คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา

15 มี.ค.62 ประกาศผลสอบรอบแรก ณ โรงเรียนแผนที่ และที่ https://www.rtsd.mi.th/school/

21-22 มี.ค.62 ตรวจร่างกาย รายงานตัว ณ โรงเรียนแผนที่

23 มี.ค.62 สอบพลศึกษา ณ โรงเรียนแผนที่

24 มี.ค.62 สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนแผนที่

29 มี.ค.62 ประกาศผลขั้นสุดท้าย ณ โรงเรียนแผนที่ และที่ https://www.rtsd.mi.th/school/

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม โทรศัพท์ 02-281-8662 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 2)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ