ครม.อนุมัติงบ159ล้านบาท อุ้มชาวไร่ยาสูบรายได้หด

 

ครม. ไฟเขียวจัดงบ 159 ล้านบาท อุ้มชาวไร่ยาสูบรายได้หด จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 3 ประเภท คือ เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ที่ได้รับโควตาในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ‘บิ๊กตู่’ สั่ง ให้ส่งเสริมปลูกพืชอื่นๆ แทนลดเสี่ยง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 จำนวน 13,557 ราย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 70% ของรายได้ที่ขาดหายไป ด้วยคำนวณจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาสูบที่ลดลงในฤดูกาลผลิตปีก่อนเทียบกับฤดูกาลผลิตปีนี้ ซึ่งจะใช้งบกลางเข้าไปช่วยเหลือวงเงิน 159.59 ล้านบาท


ทั้งนี้ จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 3 ประเภท คือ เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ที่ได้รับโควตาในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และกรมสรรพสามิต โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือ แยกออกเป็น ผู้ปลูกยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 4.36 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 17.50 บาท รวม 76.30 ล้านบาท, ประเภทเบอร์เลย์ จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 5.27 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 9.80 บาท รวม 51.65 ล้านบาท และเตอร์กิช จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 2.26 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 14.00 บาท รวม 31.64 ล้านบาท โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน หลังจากครม.เห็นชอบ

“มาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้รับผลกระทบจากจำนวนโควตาที่ลดลง ซึ่งในการประชุมครม.ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการด้วยว่า ให้หน่วยานที่เกี่ยวข้องควรต้องหาทางส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกยาสูบเพียงอย่างเดียว หรืออาจหาทางส่งเสริมปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมแทน”

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ