หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนสอบบรรจุรับราชการ เป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.3/ปวช. รับผู้หญิงด้วย! 11-14ธ.ค.61

 


 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

1. เสมียนงบประมาณ 1 อัตรา : ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2. เสมียน 1 อัตรา : ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่ เวลา ๐๘๓๐ -๑๑๓๐ และ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ ๑๐๐ บาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม โทร.๐ ๒๒๒๑ ๔๘๖๔ (กองกำลังพล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ