สำนักงานปลัดกระทรวงICT รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ-พนักงานราชการศักยภาพสูง วุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน37,680-160,000 รับสมัคร3-11ธ.ค.61

 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุดคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ และพนักงานราชการศักยภาพสูง

พนักงานราชการศักยภาพสูง

1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 68,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม 2 อัตรา เงินเดือน 37,680 – 68,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคม 2 อัตรา เงินเดือน 37,680 – 68,000 บาท ปริญญาโทหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

8. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

พนักงานราชการพิเศษ

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 160,000 บาท สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 3-11 ธ.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (พนักงานราชการศักยภาพสูง)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (พนักงานราชการพิเศษ)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ